Site logo

R&D Services is managing all the administration of clinical trials conducted in public, municipal and private health care institutions.

MHAT SVILENGRAD

MHAT-SVILENGRAD-1
Information

“Многопрофилна болница за активно лечение – Свиленград” ЕООД се намира на ул. “Сан Стефано” №1 в гр. Свиленград. Управител на болницата е д-р Димитър Ермов.

Лечебното заведение е с предмет на дейност диагностика и лечение на остри и хронични заболявания, родилна помощ, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия. Болницата заема важно място в системата на здравеопазването в област Хасково. Пряко обслужва населението на общините Свиленград, Любимец, Тополовград и Ивайловград.

“МБАЛ-Свиленград”ЕООД разполага с 130 легла.

В “МБАЛ-Свиленград”ЕООД работят 174 души персонал, от които 44 лекари, 1 магистър фармацевт, 62 медицински специалисти и 54 души друг персонал.

Website

Clinical trials

Приемно – консултативни кабинети (ПКК):


ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Началник отделение:
д-р Ив.Бюлбюлева
Ординатори:
д-р Р.Христов

ХЕМОДИАЛИЗА

Началник отделение:
д-р Н.Николова
Ординатори:
д-р М.Пеева,
д-р В.Милева

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Началник отделение:
д-р Недялко Апостолов
Ординатор:
Д-р Христина Баева

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Началник отдление:
Д-р Атанас Попов
Ординатори:
д-р Слънков,
д-р Скерлева,
д-р Костадинова,
д-р Атанасова,
д-р Дечев,
д-р Божинова,
д-р Скерлев,
д-р Попов

ХИРУРГИЯ

Началник отделение:
Д-р Наско Вангелов
Ординатори:
д-р Минков,
д-р Станчев,
д-р Карамфилов