Site logo

R&D Services is managing all the administration of clinical trials conducted in public, municipal and private health care institutions.

MHAT BOTEVGRAD

mhat-botevgrad-1
(EN) INFORMATION

Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград ЕООД е здравно заведение, което се развива и утвърждава като стабилна, диагностична и лечебна структура в страната.

Болницата има сключен договор с НЗОК по клинични пътеки и лекува безплатно здравноосигурени лица.
Разполага със сто и двадесет легла, разпределени в девет отделения :

 • Вътрешното отделение разполага с 26 легла.
 • Отделението по Физиотерапия и рехабилитация има 5 легла.
 • АГО има налични 20 легла.
 • Детското отделение разполага с 14 легла.
 • Хирургичното отделение има разкрити 12 легла.
 • Нервното отделение има налични 14 легла.
 • Отделението по Урология разполага с 8 легла.
 • ОАРИЛ има налични 6 легла.
 • Очното отделение разполага с 5 легла.

Website

CLINICAL TRIALS

Здравното заведение извършва болнично лечение по основни и профилни специалности, за които има разрешение:

 • Вътрешни болести
 • Кардиология
 • Нефрология
 • Гастроентерология
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Клинична алергология
 • Пневмология
 • Детски болести
 • Акушерство и гинекология
 • Хирургия
 • Ортопедия и травматология

 • Урология
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Неврология
 • Офталмология
 • Оториноларингология
 • Физикална и рехабилитационна медицина
 • Образна диагностика
 • Клинична лаборатория
 • Микробиологична лаборатория
 • Обща и клинична патология
 • Хемодиализа