Site logo

R&D Services is managing all the administration of clinical trials conducted in public, municipal and private health care institutions.

DCC XXIX SOFIA

dcc-1
INFORMATION

Диагностично-консултативен център 29 – София

Диагностично-консултативен център 29 – София

CLINICAL TRIALS

Диагностично-консултативен център 29 – София:

 • Кардиология
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Ревматология, пулмология, нефрология
 • Гастроентерология-ректоскопия
 • Вътрешни болести
 • Неврохирургия
 • Педиатрия
 • Психиатрия
 • Неврология
 • Хирургия
 • Ортопедия и травматология

 • Урология
 • Съдова хирургия – доплерова сонография
 • Акушерство и гинекология
 • Дерматовенерология
 • Офталмология
 • Оториноларингология – аудиометрия
 • Изиотерапия
 • Лазертерапия
 • Клинична лаборатория
 • Рентгенова диагностика
 • Ехография на коремни органи