Site logo

Ар енд Ди Сървисиз ИЗГРАЖДА И МЕНАЖИРА ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ В ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.

Декларация за поверителност

Информация за Вашите лични данни, обработвани в рамките на процедурата за отправяне на запитване чрез интернет сайта на Ар енд Ди Сървисиз ООД

 

С изпращане на запитване чрез попълване на формуляра, публикуван на интернет сайта на Ар енд Ди Сървисиз ООД с ЕИК: 201866164 (Дружеството)www.rdservices.org, Вие предоставяте своето изрично съгласие Дружеството да обработва следните Ваши лични данни:

 1. Три имена на запитващия
 2. Телефон и e-mail за обратна връзка

Вие предоставяте своето изрично съгласие за обработване на посочените данни с цел предоставяне на отговор на отправеното от Вас запитване.

 

I. Кой е администратор и как можете да се свържете с него?

Администратор на лични данни е:

 

Ар енд Ди Сървисиз ООД

ЕИК: 201866164

гр. София, район Средец, ул. 6-ти септември № 17

 

Представители на Ар енд Ди Сървисиз ООД са управителите, вписани по партидата на Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията, достъпна на следния интернет адрес www.brra.bg.

Можете да се свържете с представител на Дружеството по някой от следните начини: ……………………………/мейл, телефон/

 

II. Длъжностно лице по защита на данните?

При първоначално проведения анализ относно необходимостта от определяне на Длъжностно лице по защита на данните стигнахме до извода, че не е налице законово задължение за Ар енд Ди Сървисиз ООД да определя такова лице.

Ако обемът и характерът на обработваните данни на следващ етап наложат необходимостта от Длъжностно лице по защита на данните, ще Ви предоставим незабавно информация за контакт с нея или него.

 

III. Какви данни обработваме?

В рамките на процедурата за отправяне на запитване чрез интернет сайта на Ар енд Ди Сървисиз ООД, Дружеството събира следните данни на потребителите на сайта:

 • Идентификация на лицето: три имена, телефони и е-mail за връзка.

 

Данните се събират, доколкото с изпращане на запитването си, потребителят е предоставил своето изрично съгласие за това.

 

IV. С каква цел и на какво основание ги обработваме?

Обработваме Вашите данни с цел предоставяне на отговор на отправено от Вас запитване на дружеството през интернет страницата на Ар енд Ди Сървисиз ООД. Извършваме тази обработка на основание чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Общ регламент за защита на личните данни (ОРЗД), а именно – на основание предоставено от Вас съгласие за обработването им с цел предоставяне на отговор на Вашето запитване.

 

V. Получатели на Вашите данни

Вашите лични данни могат да бъдат разкрити на физически и/или юридически лица, осъществяващи услуги за поддръжка на компютърни и информационни системи.

Бихме искали да имате предвид, че е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентни държавни органи. Това може да се случи само, ако екипът ни се увери, че всички законови процедури са спазени.

 

VI. Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ние съхраняваме вашите данни в разумен срок, необходим за предоставяне на отговор на Ваше запитване. Ако системата ни получи уведомление за невалиден/закрит email адрес, ние ще го изтрием незабавно. Ако възразите срещу обработката на Вашите данни, ние ще преустановим обработката незабавно и ще изтрием данните, с които разполагаме в тази връзка.

 

VII. Прехвърляне на данни

Ние няма да предаваме Вашите данни в страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

 

VIII. Какви права имате?

 1. Право да оттеглите съгласието си: имате право да оттеглите своето съгласие по всяко време, като искане за това до Дружеството.
 • Оттеглянето на съгласието от Ваша страна не засяга обработката на личните Ви данни преди неговото получаване от Дружеството. В случай че оттеглите своето съгласие преди да сме изпратили отговор на Вашето запитване, то Вие оттегляте и своето запитване до нас, поради което ние няма да имаме задължение да предоставим отговор.

 

 1. Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.

 

 1. Право на поправка на лични данни: aко откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.

 

 1. Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.

 

 1. Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

 

 1. Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.

 

 1. Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни пред Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg).

 

Можете да упражните правата си по т. 1-6 по-горе като се свържете с нас на телефоните, адреса и/или електронния адрес, посочени по-горе.

 

IX. Извършване на профилиране

Ние не извършваме поведенчески анализ и/или профилиране на базата на данните, които обработваме.

 

Допълнителна информация

Ар енд Ди Сървисиз ООД използва технологията „бисквитки“ при управлението на своята интернет страница.

Ако имате допълнителни въпроси във връзка с обработката на личните Ви данни от Ар енд Ди Сървисиз, не се колебайте да се свържете с нашия екип!