Site logo

Ар енд Ди Сървисиз ИЗГРАЖДА И МЕНАЖИРА ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ В ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.

МБАЛ Св. Мина – Благоевград

MHAT Sveti Mina - Blagoevgrad
Отделения


  • Акушерство и гинекология

  • Анестезиология

  • Клинична лаборатория

  • Микробиология  • Образна диагностика

  • Онкология

  • Патология

  • Хирургия