Site logo

Ар енд Ди Сървисиз ИЗГРАЖДА И МЕНАЖИРА ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ В ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.

ДКЦ Александровска София

Информация

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД, известна като Александровска болница е най-старата болница и една от най-големите в страната. Още със създаването й през 1879 г. под името Софийска първоразрядна болница, тя получава статут и функции на национална медицинска институция.

Днес УМБАЛ „Александровска” е водещ национален университетски и лечебен център в многопрофилната лечебна, трансплантационна, диспансерна, учебна и научно-изследователска дейност.

Разгледайте сайта

Клинични тестове

Със своя многопрофилен спектър, Университетска болница „Александровска” е най-голямата база за разработване, клинично изпитване и прилагане на съвременни високоефективни методи и технологии за диагностика и лечение :

 • Клиника по анестезиология и интензивно лечение
 • Клиника по детски болести
 • Клиника по детска психиатрия
 • Клиника по диализно лечение
 • Клиника по ендокринология
 • Клиника по кардиология
 • Клиника по клинична алергология
 • Клиника по клинична имунология
 • Клиника по кожни и венерически болести
 • Клиника по нервни болести
 • Клиника по нефрология

 • Клиника по нефрология и трансплантация
 • Клиника по хирургия
 • Клиника по нуклеарна медицина
 • Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия
 • Клиника по очни болести
 • Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия
 • Клиника по пропедевтика на вътрешните болести
 • Клиника по психиатрия
 • Клиника по урология
 • Клиника по физикална медицина и рехабилитация
 • Клиника по хематология
 •