Д-р Татяна Стоянова

Завършва медицина във ВМИ – София. Има над 37 год. стаж по неврология, като е работила предимно в ІІІ Неврологична клиника на СБАЛНП „Св. Наум“, София. Придобива специалност по неврология през 1985 г. и научна степен „Доктор по медицина“ след защитена кандидатска дисертация. Има над 30 научни публикации в областта на неврологията. Работила е като главен асистент към катедрата по Неврология към МУ – София. Обучавала е повече от 20 години студенти, специализанти и лични лекари. Участвала е в много научни форуми в страната и чужбина. Има богат опит в диагностиката и лечението на паркинсоновата болест, различни видове тумори на нервната система, множествена склероза, периферни заболявания, мозъчно-съдови заболявания, деменции и др. От м. март 2012 г. работи в Отделение по неврология на МБАЛ СОФИЯМЕД.